Chuyên bán điều khiển , remote

Chuyên bán điều khiển , remote

  • Giá Liên Hệ
  • Giá khuyến mại Liên Hệ
  • Hãng sản xuất
  • Bảo hành
  • Tình trạng

Đặt mua

Nội dung chi tiết

Điều khiển, Remote giàn máy các loại.

LH: 0912371079

 


 

Điều khiển VTL , Remote VTL

Hàng nhôm nguyên khối xịn chính hãng, theo máy

Pre VTL 7.5, VTL 6.5 và VTL 5.5

Điều khiển được các loại Pre của hãng VTL

LH: 0912371079

 

 

Điều khiển Teac , Remote Teac

Hàng xịn chính hãng, Khiển theo máy Teac 50

Điều khiển được hầu hết các loại đầu CD của hãng Teac

LH: 0912371079

 

Điều khiển Accuphase , Remote Accuphase

Hàng nhôm nguyên khối xịn chính hãng,

đây là model điểu khiển đời mới nhất của hãng, theo các máy:

E-460, 470, 480, 650 và các loại Pre, đầu CD Accu đời mới, đời cao cấp nhất.

Khiển được hầu hết các loại AAmli, pre, đầu CD accuphase.

LH: 0912371079

 

 

Điều khiển CD Accuphase , Remote CD Accuphase

Khiển được hầu hết các loại đầu CD accuphase.

LH: 0912371079

 

 

Điều khiển Amli Accuphase, Remote pre Accuphase

Khiển được hầu hết các loại đầu Am li accuphase và Pre Accuphase.

LH: 0912371079

 

 

Điều khiển MBL , Remote MBL

Hàng nhôm nguyên khối xịn chính hãng, theo máy

Điều khiển được các loại Pre và CD của hãng VTL

LH: 0912371079

 

 

 

Điều khiển Luxman , Remote Luxman

Hàng nhôm nguyên khối xịn chính hãng, theo máy

CD luxman D-05, CD D-06 …

Điều khiển được các loại đầu CD của hãng Luxman

LH: 0912371079

 

 

Điều khiển Gryphon , Remote Gryphone

Hàng nhôm nguyên khối xịn chính hãng, theo máy Diablo 300.

Điều khiển được hầu hết các lÂm li của hãng Gryphon

LH: 0912371079

 

 

Điều khiển McIntosh , Remote McIntosh

Hàng xịn chính hãng, theo máy MA6800, MA6900, MA2275 …

Điều khiển được hầu hết các âm li, đầu CD của hãng McIntosh

LH: 0912371079

 

 

Điều khiển Esoteric , Remote Esoteric

Hàng xịn chính hãng, theo máy K-03, K-05, K-07 … theo các máy có

model mới nhất, cao cấp nhất của Esotric

Điều khiển được hầu hết các đầu CD của hãng Esoteric.

LH: 0912371079

 

 

Điều khiển McIntosh , Remote McIntosh

Hàng xịn chính hãng, theo các máy cao cấp, đời mới MA7000, MA8000, …

MCD500, MCD 550, MCD1100

Điều khiển được hầu hết các âm li, đầu CD của hãng McIntosh

LH: 0912371079

 

Điều khiển, Remote giàn máy các loại.

LH: 0912371079

 

TÌM NHANH: