Pow đèn Audio Research Reference 610T monoblock

Pow đèn Audio Research Reference 610T monoblock

  • Giá Liên Hệ
  • Giá khuyến mại Liên Hệ
  • Hãng sản xuất
  • Bảo hành
  • Tình trạng

Đặt mua

Nội dung chi tiết

Pow đèn Audio Research Reference 610T monoblock

Mỗi bên chạy 18 quả 6550, cs 600w/ch .

Nặng 90kg/cục . Đánh mọi loại loa .

Âm thanh tuyệt vời .


TÌM NHANH: